zaterdag 6 juni 2020

 
Welkom op mijn website.
Ik ben werkzaam als journalist, vertaler, boekredacteur, fotograaf en kartograaf.

Voordat ik journalist werd studeerde ik in Utrecht sociale geografie, afstudeerrichting kartografie. Sinds 1984 ben ik medewerker van NRC Handelsblad, sinds 1994 werk ik voor ANWB Media, af en toe schrijf ik een opiniestuk.

Hieronder wat meer over een paar van mijn recent verschenen boeken en links naar een paar stukken. Voor meer artikelen, klik op publicaties.


Actueel: 

In de NRC van 21/22 oktober staat op pagina E31 een stuk van mij over Hans Renes (1954-2023) in de rubriek De laatste bladzijde. Daarbij staat een foto met als bijschrift Hans Renes (staand, derde van rechts) op een geografie-excursie naar Luxemburg Echter, door een opmaakfout staat Renes niet op die foto. Voor een pdf-versie met de juiste opmaak, klik hier

Het eerste gebouw van Zuidelijk Flevoland, een grote (600 meter) barak uit 1964 van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), is in mei 2023 gesloopt op last van de eigenaar, de Stichting Flevo-landschap. De cultuurhistorische waarde was enorm groot, de bouwkundige staat over het geheel genomen nog uitstekend.
Ruim een jaar eerder schreef ik  deze reportage in NRC Handelsblad van 14 januari 2022. Voor abonné's is hier een versie met doorklikmogelijkhden naar achterliggende informatie. En hier de iets ingekorte versie die op 17 januari in de gedrukte krant stond.
In een poging de sloop van De Trekvogel (de naam van het pand sinds de jaren tachtig) af te wenden nam ik in mei 2022 de ongebruikelijke stap van journalistiek naar activisme nadat me duidelijk was geworden dat als ik niets deed er niets zou gebeuren. Dat leidde tot de oprichting van Platform Behoud De Trekvogel waarvan ik de woordvoerder ben. Nu kijken we (= een aantal leden van het Platform) naar mogelijkheden een replica van het voormalige RIJP-gebouw te laten bouwen op de plek waar de verwoesting door Flevo-landschap plaatsvond. 

Mijn opiniestuk in de NRC van 9 december 2022 over de jaarlijkse sluiting van Kroondomein het Loo en de oprichting van een nationaal park de Veluwe       maakte veel los, ik kreeg tientallen adhesiebetuigingen. De voorzitter van de VeluweAlliantie had wel kritiek, hij schreef daarover een ingezonden brief die op 15 december 2022 werd geplaatst.     
Hier is zijn tekst, met mijn commentaar  erbij.     
Op 20 december 2022 verscheen in NRC nog een tweede ingezonden brief, naar aanleing van mijn stuk en de brief van de voorzitter van de VeluweAlliantie.    
 ********************************************************************************
 

Woolloomooloo - De eerste 50 jaar 

Op 29 januari 2020 verscheen Woolloomooloo - De eerste 50 jaar, het definitieve boek over de grootste studentendiscotheek in Nederland, de 'Woo', aan het Janskerkhof in Utrecht. Klik hier voor de flaptekst en hier voor de inhoudsopgave.

In maart 2020 overleed Fred Prang, van 1974 tot 2017 portier van de Woolloomooloo.
In memoriam in NRC Handelsblad van 2 mei 2020.

 

********************************************************************************

 

Ons wilde oosten 2.0 - De toekomst van de Veluwe

Er zijn van die boeken die eindeloos in je nog-te-lezen stapel liggen, waarbij je je na lezing zowat schaamt dat ze niet eerder de aandacht kregen die ze verdienden. Dat had ik met Ons wilde oosten 2.0. Wat een fantastisch boek! En wat een rijkdom aan informatie, duiding en inzichtelijke opinies. En daar bovenop: heerlijk geschreven. Ik heb er enorm van genoten.
                                               Bjørn van den Boom, hoofd voorlichting Natuurmonumenten


Dit is het meest bijzondere boek dat ik ooit las over de bescherming van Nederlands grootste natuurgebied ter land, de Veluwe. Zo gedetailleerd worden in dit boek allerlei aspecten belicht die met het natuurbehoud te maken hebben, en zo uitvoerig worden de mogelijkheden tot verrijking van de natuur beschreven, dat de voorkaft van dit boek gerust de stempel mag dragen: ''Verplichte literatuur voor de professionele én amateur-natuurbeschermer!''
                                             Kees Piël, in 1977 medeoprichter van de Landelijke Werkgroep                                                   Kritisch Bosbeheer (maar nam daar naar eigen zeggen afstand                                                   van ‘omdat de stichting het omgekeerde ging doen van wat de                                                      oorspronkelijke doelstellingen voorschreven’)  

 

 

 

Op 15 februari 2019 verscheen bij Uitgeverij Stuifzand in Wageningen

                 Ons wilde oosten 2.0 - De toekomst van de Veluwe
waaraan ik de afgelopen jaren werkte. Met 100.000 woorden en geen illustraties (afgezien van een paar kaartjes) is het een uniek boek, want alles wat over de Veluwe verschijnt staat vol foto's van herten, zwijnen, bossen en heidevelden. Dit is een boek met veel achtergrondinformatie en een discours over waar het de komende vijftig jaar naartoe moet met het grootste laaglandnatuurgebied van Noordwest Europa.
   
ISBN: 978-90-829978-1-1 - 264 pag. - €16,50
- bestellen bij de uitgever (19,50 incl. verzendkosten) 
- bestellen bij bol.com (19,49 incl. verzendkosten)

Ons wilde oosten 2.0 in de media

- interview in Nieuwe Veluwe, december 2018 

- opiniestuk n.a.v. het boek in NRC Handelsblad, 1 juni 2019
- reactie op dit opiniestuk door de VeluweAlliantie in NRC van 6 juni 2019

- interview in Binnenlands Bestuur, 29 juli 2019 

- interview in De Stentor, 7 maart 2020 

- bespreking in het Reformatorisch Dagblad van 4 juni 2020 

bespreking op landschap.nl**********************************************************************************

En dan verder...

- Een nieuwe bedreiging voor de Veluwe: infiltratie van rivierwater. In Nieuwe Veluwe van juni 2020 

- Opiniestuk in De Volkskrant van 22 oktober 2019 over de Turkse inval in Syrië

- Lijst van wat ik sinds 1985 schreef over T.E. Lawrence met mogelijkheid door te klikken naar de desbetreffende artikelen.

- Van mijn stuk in de NRC van 28 oktober 2017 over de opening van de (bijna) laatste archieven over de moord op Kennedy heb ik een uitgebreide versie met links op mijn site gezet. Voor een crash course inzake de moord, zie onder links.

- Op 17 juni 2016 verscheen mijn boek over het Utrechtsch Studenten Corps naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van de USC-sociëteit PHRM.
Voor aanvullende documenten, o.a. de index, klik hier.

- In de NRC van 24 augustus 2015 schrijf ik over de horizontale werking van vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing en verwijs daarbij naar twee stukken die ik voor de NRC schreef over bewijzen voor reïncarnatie. Die staan hier en hier.

- Reactie (op 24 januari 2015) in NRC Handelsblad op opiniestuk Alexander Pechtold (op 20 januari) over oorzaak radicalisering. Er is ook een lange versie van mijn stuk, met links.

- Op 7 mei 2013 stond in de Volkskrant mijn kijk op herinvoering van de opkomstplicht voor militaire dienst. In dat stuk verwijs ik naar een uitspraak van luitenant-generaal b.d. Hans Couzy. Hier zijn hele toespraak.


******************************************************************************

Handboek voor de dienstplichtig soldaat b.d.

 

'Een mooi, nostalgisch, warm boek.'
- Jos Palm, VPRO radio, OVT

'Dit handboek gaat over kameraadschap, mooie en vaak gezellige avonturen. Een aanrader, ook voor wie het misliep.'
- Olaf Tempelman, de Volkskrant

'Een eerste klas aanrader'
- Checkpoint, blad van het Veteraneninstituut

'Een kroonjuweel van een boek [...] een herkenning voor velen [...] een monument voor de dienstplichtig militair.'
- Nieuwsbrief Stichting Ouwestomp

'Een aanrader, niet alleen voor oud-dienstplichtigen.'
- Nederlandse Bibliotheek Dienst

 

tv gesprek over het Handboek bij Studio Max Live, 1 november 2012 (vanaf minuut 25)
tv nieuws item over de uitreiking van het eerste exemplaar (zie de foto's onderaan deze pagina) door Omroep Gelderland op 4 november 2012
toespraken van luitenant-generaal b.d. Hans Couzy en kapitein Cor van Dijk bij het ontvangen van het eerste en tweede exemplaar op 4 november
radio interview bij OVT (Onvoltooid Verleden Tijd), VPRO Radio, 11 november 2012
bespreking op marechausseenostalgie.nl, november 2012
reacties van lezers
bespreking in De Volkskrant, 1 december 2012
artikel in De Andijker, december 2012
artikel in D4 van de Unifil veteranen, december 2012
bespreking in de Leeuwarder Courant, 28 december 2012
bespreking in Checkpoint van het Veteraneninstituut, januari 2013
bespreking door de Nederlandse Bibliotheek Dienst

*******************************************************************************

 

Leven op herhaling


In mei 2012 verscheen mijn boek Leven op herhaling - Bewijzen voor reïncarnatie dat gaat over anomalieën die wijzen op reïncarnatie. Er zijn honderden mensen, veelal jonge kinderen, die zich tot in detail de levens van bepaalde overledenen herinneren. Ze komen met feitelijke, toetsbare, kloppende informatie die ze onmogelijk uit een externe bron kunnen hebben. Een voorbeeld staat bovenaan het tabblad links.

Sceptici beweren graag dat alle aanwijzingen voor reïncarnatie onbetrouwbaar zijn, maar dat is bluf. Een mooi voorbeeld is een lang stuk in het blad Skepter (2008, nr 2) door Rob Nanninga van de Stichting Skepsis over het baanbrekende onderzoek van Peter Ramster, begin jaren tachtig. Zijn resultaten worden door Nanninga afgedaan als "onzin", maar bij de gedetailleerde analyse van het Skepter-stuk in mijn boek blijft van de kritiek van Nanninga niet veel over. Zowel Peter Ramster als Rob Nanninga horen tot de geïnterviewden voor Leven op herhaling.

In ieder geval bestaat geheugenoverdracht, blijkt uit Leven op herhaling. Maar is reïncarnatie daarmee bewezen? Of misschien iets anders? Daarover sprak ik in de periode 2008-'12 in Australië, Amerika, India en Europa met reïncarnatieonderzoekers, sceptici, wetenschapsfilosofen en spectaculaire gevallen van mensen zich voorbije levens herinneren.
Klik hier voor een lijst met de geïnterviewden (idem, in het engels).


De eerste 35 pagina's van Leven op herhaling (Inhoud, Woord vooraf en Inleiding) staan online bij de uitgever, en bij Google Boeken nog een paar meer.

 

 

'Een intrigerend boek met nieuwe inzichten dat stemt tot nadenken, om
wellicht te ontdekken dat er nog veel meer is tussen hemel en aarde.'
- A.C. Polkerman, Nederlandse Bibliotheekdienst

'Al met al zou ik dit zonder meer goed geschreven en vlot
leesbare werk zeker willen aanraden aan mensen die nog
nooit in aanraking gekomen zijn met
reïncarnatieonderzoek en verder aan specialisten die
geïnteresseerd zijn in concrete empirische bevindingen.'
- reïncarnatieonderzoeker Titus Rivas in Terugkeer

'Michiel Hegener is er met zijn boek in geslaagd, mijn scepsis te doorbreken.
Daarmee ben ik op dit gebied geen ‘gelovige’ geworden
– eerder een mens met nóg meer vragen.'
- dominee Piet van Veldhuizen in Woorden met ziel en zin (paragraaf 21)

'Leven op herhaling, bewijzen voor reïncarnatie, is een geweldig boek. Wie moeten het lezen? Natuurlijk niet degenen die zich vol vastberadenheid hebben vastgebeten in de overtuiging dat de geest niet los van het lichaam kan bestaan. Voor hen tellen de feiten niet. Maar voor alle mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in de vraag of het leven na de fysieke dood nog verder gaat, is Leven op herhaling een eyeopener.'
- bespreking door Geert-Jan Balvert, auteur van Mount Parihaka.

 

Bespreking op Bol.com

Voor meer reacties, klik hier

 interview over Leven op herhaling op 15 april 2012 voor Radio KIK
bespreking door de Nederlandse Bibliotheekdienst, voorjaar 2012
interview op 31 mei voor Frontier Radio
bespreking op 15 juni in Tubantia
interview op 17 juni voor Radio Merlijn
bespreking in Volzin door Piet van Veldhuizen, 27 juli 2012
bespreking in Terugkeer door Titus Rivas, september 2012 en mijn reactie
bespreking op een blog op Inspirerend leven, 12 september 2012
bespreking in Doopsgezind NL door Bart Smit, oktober 2012
ingezonden brief in Doopsgezind NL van februari 2013
interview op 20 oktober voor de radio van de Hindoe Omroep OHM
bespreking in Civis Mundi door Wim Couwenberg, november 2012 en mijn reactie
bespreking in Civis Mundi door Hugo Verbrugh, november 2012 en mijn reactie
bespreking in Vrij denken en doen door V. de Raeymaeker, eind 2012 en mijn reactie*******************************************************************************

 

foto's en links

 4 november 2012, op de voormalige Prins Maurits Kazerne in Ede.
Luitenant-generaal b.d. Hans Couzy, Bevelhebber der Landstrijdkrachten in 1992-'96, toen de dienstplicht werd opgeheven, voert het woord na het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar van het Handboek voor de dienstplichtig soldaat b.d.
Geheel rechts Cor van Dijk, commandant van 41 DKO waar we te gast waren, en ontvanger van het tweede exemplaar.

Bij de uitreiking van het Handboek op 4 november aan luitenant-generaal b.d Hans Couzy, ook met co-auteur Frank Oosterboer (rechts).

April 2010 tijdens het veldwerk voor Leven op herhaling - in Kennebunkport, Maine,
met Robert Almeder, hoogleraar wetenschapsfilosofie in ruste, auteur
van Death and Personal Survival - The Evidence for Life after Death en een van mijn belangrijkste geïnterviewden.