Kartografisch werk

Na mijn afstuderen als kartograaf aan de Universiteit Utrecht in 1983 ben ik de journalistiek in gegaan, maar in 2008 heb ik daarnaast de kartografie weer opgepakt. Ongeveer een kwart van mijn werktijd besteed ik aan het maken van kaarten (in Adobe Illustrator) voor drukwerk en websites. Kaarten zijn onlosmakelijk verbonden met journalistiek. Je wil aan je lezer een bericht overbrengen, je wil iets uitleggen - en vaak gaat dat duidelijker, sneller en met minder ruimte voor misverstanden per kaart dan met woorden.

 

Voorbeelden van kaarten voor drukwerk

Natuurverbindingen tussen de Veluwe en de IJssel - voor het kwartaalblad Nieuwe Veluwe, 09/2019

 Vismigratie op de Veluwe via de Grift - voor het kwartaalblad Nieuwe Veluwe, 03/2018 2018

 Ecoducten op de Veluwe, situatie 2017, voor het kwartaalblad Nieuwe Veluwe

De Tiendaagse Veldtocht in kaart gebracht, voor mijn boek over 200 jaar Utrechtsch Studenten Corps, Placet Hic Requiescere Musis

Voor het boek De fantast van Kiki Amsberg:
Silezië toen en nu

Twee kaarten in het boek De Hel van Watenstedt van Heidi Geven

Voor het kwartaalblad Nieuwe Veluwe:
Situatie hekken en ecoducten rond Kroondomein Het Loo, juni 2015.

Voor het kwartaalblad Nieuwe Veluwe:
Ecoducten en ecologische poorten op de Veluwe

Voor het boek Wie vermoordde John F. Kennedy? van Perry Vermeulen:
Dallas, 22 november 1963
Verplaatsingen van Oswald na de moord op Kennedy

In mijn boek Leven op herhaling - Bewijzen voor reïncarnatie zit ook informatie die vraagt om een kaart en niet om woorden. Bijvoorbeeld:
De herinneringen van Gwen McDonald

Voor het Handboek voor de dienstplichtig soldaat b.d., dat ik schreef met mede-ex-dienstplichtige Frank Oosterboer, maakte ik negen kaarten, waaronder
Fietsroute bij Den Bosch en Vught
Uitzending Nederlandse militairen naar Libanon

Voor mijn fotoboek The Kurds of Iraq maakte ik zes kaarten waaronder
Oil-gas Iraqi Kurdistan
Safe Haven, voorjaar 1991

Eerste Politionele Actie voor NRC Handelsblad van  18 juli 1987, gemaakt vóór de computer kartografie, met pen en snijmaskers

 

 

Voorbeelden van kaarten, diversen

Verspreiding van de Sumatraanse neushoorn, een combinatie van tekst en kaartbeeld.
Sumatran rhino distribution

Voor een Britse actiegroep voor bescherming van Stonehenge (i.h.b. de plaatsing van de tunnel die binnenkort onder Stonehenge gaat komen):
A Tunnel Under Stonehenge

Hoe kom je in Ratanpuri, Nepal?
From Kathmandu to Ratanpuri (Nepal)

Plaatsen met een militaire connotatie in de omgeving van de kazerne van mijn diensttijd:
Militaire objecten rond Steenwijk

Foto-kaart om aan te geven wat er te doen is in Liverpool, niet gepubliceerd maar gemaakt als experiment:
Musea in Liverpool

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en in nauwe samenwerking met Lopende Zaken deed ik de kartografie voor een website die een zo volledig mogelijk beeld probeert te geven van wat er resteert van de Atlantik Wall, het snoer van Duitse verdedigingswerken langs onze kust uit de Tweede Wereldoorlog. Uitgangspunt bij de kartografie was Google Maps/terrein, waarop ik ondermeer de kleur van de zee heb aangepast. Op die ondergrond heb ik een veelheid aan historische terreinobjecten ingetekend met Illustrator.
Vanuit de hoofdkaart kun je inzoomen op een van de deelkaarten - bijvoorbeeld deze van Den Haag - en dan weer op de subdeelkaarten. Op dat laagste niveau is het kaartbeeld interactief: klik op een terreinobject, bijvoorbeeld een bunker, en je krijgt niet-kartografische achtergrondinformatie. Dat kan een tekst zijn, of luchtfoto's die de RAF indertijd maakte, of een videointerview met iemand die zich herinnert dat het terreinobject werd aangelegd door de Duitsers. Deze deelkaart van IJmuiden zit er vol mee.
De kaart dient hier dus als kapstok waaraan allerlei andersoortige informatie kan worden opgehangen - een model waarvoor veel toepassingen denkbaar zijn!

Als een kaart in drukwerk één steunkleur mag hebben is dat vaak een ongemengde kleur, want dan is er ook maar één extra drukgang nodig. Magenta en geel zijn ongeschikt, resteert cyaan. Hier een voorbeeld - uit Koudstaal R., Nooy C., Paranjpye V., (eds)  (2011), Involving Communities, a guide to the negotiated approach in integrated water resource management, Both Ends (Amsterdam) and Gomukh (Delhi).